Dynamisk brukergrensesnitt i Ignition Perspective

27 min video  /  1 minute read
 

Speakers

Thomas Thorsen

Support Manager

Autic System AS

Bli med på denne demoen for å se hvordan du kan endre informasjon i integrerte vinduer i Ignition’s Perspective modul, basert på hva som er valgt i hovedvinduet. På denne måten kan du enkelt vise informasjon for et objekt sine trender, alarmer og parametere, uten bruk av pop-up vinduer. Vi utforsker de ulike metodene og ser på det resulterende brukergrensesnittet sammen.

Posted on October 25, 2022